Privacybeleid van deze site

Dit is de website van Freinetschool.be
Ons postadres is
Brandstraat 60
8755 Ruiselede.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
- alle informatie met betrekking tot de pagina's van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website of als u dit aan ons communiceert
- uw naam, e-mail- en postadres bij registratie op de site
- alle andere specifieke informatie die u vrijwillig verstrekt hebt.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek)
- om uw voorkeuren te registreren

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met reclameregies op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe ons contacteren in verband met dit privacy-beleid ?
----------------------------------------------------------------------------

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren
- per email: info@freinetschool.be
- per telefoon: 0475 210 644
- per brief: Brandstraat 60 te 8755 Ruiselede

Freinetschool.be kan de informatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met Freinetschool.be, op volgend adres :
Beheerder Freinetschool.be
Brandstraat 60
8755 Ruiselede.

 

Terug naar vorige pagina