Disclaimer

De informatie op de website/portaalsite [www.freinetschool.be] is van algemene aard.

Freinetschool.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de portaalsite verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de portaalsite onbeschikbaar zou zijn, zal de webmaster de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Freinetschool.be levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Freinetschool.be niet garanderen dat de portaalsite [www.Freinetschool.be] volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Freinetschool.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de portaalsite ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.

De portaalsite van Freinetschool.be bevat links naar websites waarover Freinetschool.be geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Freinetschool.be kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites

Freinetschool.be aanvaardt geen aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de websites of van de ter beschikking gestelde info op de websites waarnaar u op of via de portaalsite wordt verwezen.

Terug naar vorige pagina